Har du några funderingar om arenan?

Har du några funderingar om arenan?

Pär Johansson
Samordnare evenemang/Serviceman
Luleå Energi Arena
Kultur- & Fritidsförvaltningen, Luleå kommun

Arenan: +46 (0)920-45 32 73
Direkt tel: +46 (0)70-629 02 41

E-post: par.johansson@lulea.se      
Besöksadress: Bastugatan 6-8 
Godsmottagning: Bastugatan 4A
Postadress: Luleå kommun, Kultur- &
Fritidsförvaltningen, 971 85 Luleå
Webb: www.lulea.se/luleaenergiarena 

Vad vill du göra?

Kontakta oss för frågor, bokningar eller annat

Kontakta oss